You are currently viewing Snerydning

Snerydning

SNERYDNING & SALTNING

Bliv fremtidssikeret med en snerydningskontrakt

De fleste tænker nok på skovl og kost, og trappe, indkørsel og fortov der lige skal ryddes efter en snebyge. Men sådan er det ikke altid. Hvis der pludselig kommer en kraftig snestorm der varer i længere tid. Kan dette have stor konsekvenser for at familien kan komme på arbejde, og børn i skolen osv. Fremtidsudsigterne viser at der vil komme kraftige snestorme, orkaner og generelt kraftigere nedbør.

Danskerne er begyndt at lave kontrakter for at fremtidsikre sig for det dårligere vejr, så de slipper for dårlige overraskelser.

Den danske snerydningsvirksomhed er virkelig koncentreret på dage med snefald. Overblik og erfaring er altafgørende her for, at dagligdage skal ligne en dag uden behov for snerydning indbyggerne.

Med udgangspunkt i den danske glatføremodel

Når først snebygerne rammer Danmark, skal snerydning og forebyggende glatførebekæmpelse være i fuld gang. I Danmark er vi rigtig godt stillede i kraft af den danske glatføremodel. Men at holde indkørsler, fortove og gangstier frie, dette passer tit slet ikke ind i Familien Danmark. Tidligt om morgenen er indkørslen spærret, fortovet er fyldt med sne bilen skal skrabes m.v.

På 400 udvalgte lokationer i Danmark er der placeret små vejrstationer, som løbende måler på luftfugtighed, vejtemperaturer, vejfugtighed. Hvert femte minut sender alle vejrstationerne deres data til hovedcentralen, som samler al information og genererer overraskende gode aktuelle informationer, om både regionale og lokale forhold.

Både offentlige og private snerydningsvirksomheder benytter disse data til at kunne være på forkant med vejrets udvikling, time for time.

Derfor kan du som privat eller offentlig sikre dig i at snerydningen og forbyggende glatførebekæmpelse er godt i gang så trafikken kan færdes forsvarligt i dit område.

De hårde vintre ser ud til at blive værre i fremtiden

Når vi har en mild vinter i Danmark, er behovet for snerydning overskueligt, men der opleves også jævnligt hårde vintre som eksempelvis i 2010, hvor snemasserne bragte hele Danmark i knæ.

På grund af den globale opvarmning tænker de fleste, at vi nok i fremtiden får flere milde vintre, og at sneen måske snart vil være noget, vi kan se tilbage på, som noget historisk. Desværre forholder sig imidlertid lige omvendt. Gennemsnits temperaturen stiger højere i fremtiden, og det gør atmosfærens vandindhold også. Og det resulterer i en stigning i nedbørsmængderne, både sommer og vinter.

Den danske klimamodel forudsiger, at det i fremtiden for Danmark især vil være om vinteren, at atmosfærens vandindhold vil stige, hvilket selvfølgelig er ensbetydende med MERE sne og slud om vinteren fremadrettet. Vi vil også komme til at opleve, at nedbørsintensiteten bliver voldsommere fremadrettet. Temperaturforskelle i atmosfæren vil stige, hvilket betyder mere turbulente vejrforhold såsom snestorme, storme og orkaner.

Snerydning og CO2

Vores udledning af CO2 og andre gasser, der nedbryder ozonlaget. Resulterer i at vil i fremtiden få endnu mere sne. På grund af udledningen af gasser fra udstødningen på køretøjerne.

Snerydningskontrakter er fremtiden

I 2010 så man dog masser af eksempler på, hvordan priserne pludselig strøg i vejret pga. mangelsituationen på snerydning, og mange virksomheder var nødsaget til at lukke i kortere eller længere periode på grund af manglende snerydning. Hvis prognoserne holder stik, er det en situation, vi kommer til at se meget mere til de kommende år.

Traditionelt har det i Danmark været mest normalt med løsere ad hoc snerydnings-aftaler, hvor man bare ringer efter hjælp, når sneen dukker op. Det har fungeret udmærket i milde vintre, hvor der er rigeligt med snerydningskapacitet. men med de fremtidige prognoser, så vil der muligvis opstå flere og flere situationer som i 2010 eller værre. Så er det godt a have en kontrakt som fremtidssikrer dig en først til mølle-princip, for snerydning.

Fastpriskontrakter har været almindelige i udlandet en årrække, og de er også stærkt på vej herhjemme. Kontrakt med en fast pris, forpligter snerydningsvirksomheden til at holde arealerne ryddede og glatførebekæmpede uanset vejrforholdene. I milde vintre er fastpriskontrakten naturligvis ikke så attraktiv, men den tjener sig typisk rigeligt hjem igen, når vejret for alvor raser.
Hvis man har et månedligt budget, så er pengene på kontoen. Der kommer ingen ubehagelige overraskelser. Men hvis du skal have akut hjælp er prisen ikke den samme, og dit budget ser måske ikke så godt ud til jul og nytår.

Tegn en forsikring igennem os, der sikrer dig da sneen kommer, så du slipper for kedelige overraskelser.