Mosfjerning

Hvilken græspleje behandlinger tilbydes?

 • Mos/ukrudtsbekæmpelse
  • Fjernelse af mos samt ødelægge ukrudt mekanisk igennem vertikalskæring, kemisk igennem gødskning og organisk igennem eftersåning.
 • Dybdeluftning
  • Luftning af jorden, så dræningseffekten øges samt at næringsstofferne optages lettere i jorden.
 • Eftersåning
  • Til de store bare pletter der måtte være opstået i plænen og- eller hvis plænen ønskes tættere.
 • Topdress
  • Hvis græsplænen er ujævn samt at skabe bedre vækstbetingelser.
 • Gødskning
  • Så græsset har adgang til de rette næringstoffer, så det har lettere ved at vinde kampen imod evt. ukrudt.
 • Fjernelse af grene og blade
  • For at sikre lys og næring til dit græs skal blade og grene fjernes – Vi samler dem sammen og bortkøre dem.

Fælles for alle ovennævnte plejeløsninger er at minimumsprisen er 2.000,- inkl. moms (får du lavet én af disse græsbehandlinger 2 gange på din pr. sæson giver vi 20% rabat og fjerner minimumsprisen)

Hvornår skal behandlingen foretages?

Fælles for alle græspleje behandlinger er at de primært udføres forår og efterår. Om foråret vil græsplejen typisk udføres efter 3. gang græsset er blevet slået og frem til juli. Om efteråret vil det være primo august til medio oktober.

Afhængig af din plænes tilstand anbefales det at udføre græspleje én gang om året og er den særligt udsat imod skygge osv. vil det være klogt at gøre det 2 gange om året0