You are currently viewing Klipning af hæk og hegn

Klipning af hæk og hegn

HVORNÅR SKAL HÆKKEN KLIPPES?

Svaret afhænger både af hæktypen og af have ejeren.

Klip før og efter Sankt Hans
Nogle hækken skal klippes inden Sankt Hans. Og andre skal klippes efter. Det har været en velkendt tommelfingerregel for haveejere, at hække klippes inden Sankta Hans. Grunden til dette er selvfølgeligt, at alle hække ikke er ens. Tidspunktet afhænger af hækkens vækstform og væksthastighed.

Klippes igen først på efteråret
Er det talen om kraftig voksende hæk som ligustersorter, lind, tjørn og navr, er der god mening i, at klippe inden Sankt Hans og igen sidst i august eller først i september.
Hækplanterne vil hurtigt skyde igen med ny vækst og vil uundgåeligt trænge til endnu en klipning sidst på sommeren.

For sen klipning resulterer i frostskadede skud
Sidste frist er i begyndelsen af september og ikke senere. Der er stor risiko for, at klipningen sætter gang i nye skud, der ikke er modne inden vinteren sætter ind. Og risikerer at give din hæk frostskader. Lærkehække skal klippes normalt to gange først i maj og senere i august. Disse to klipninger holder lærke hækken flot og tæt.

Du kan trække tiden til juli ved løvfældende hække
Disse hække bør klippes i juni eller juli og igen allersenest først i september.
Klipningen til midten af juli. En strategi, der er helt oplagt at vælge til hække af bøg og avnbøg, liguster, lind, tjørn og navr, der taber bladene om efteråret.

Undgå at forstyre redefuglene
Sommer klipningen kan blive så langt fremskreden, at risikoen for at forstyrre fugle, der har unger i reder i hækken, er mindre.
Stedsegrønne skal kun klippes en gang om året.

Hækken skal klippes rigtig
Klip så hækken bliver bredest for neden. Det sikrer en tæt hæk i hele højden, fordi det giver optimale lysforhold både oppe og nede.

Vedligehold din hæk og hold den flot
Når hækken har nået den ønskede højde, klippes den årligt 25 cm under den optimale højde. Hækken klippes altid tilbage til lige over snittene fra sidst hækken blev klippet, det giver en flot og tæt hæk.

Du bør følge hegsnloven
Hegnsloven foreskriver, at hækken som udgangspunkt må være maksimalt 1,8 meter mod naboer.

De mest anvendte hække

 • Bøg
 • Liguster
 • Thjua
 • Kirsbærlaurbær
 • Naur
 • Buksbom
 • Lærk
 • Taks
 • Hyben
 • Tjørn
 • Mahonia